7 - Systemisch kijken, dan zie jehet grotere plaatje

1 – Systemisch kijken, dan zie je het grotere plaatje

Wie kent niet het spreekwoord: door de bomen het bos niet meer zien? Door te veel op details (de bomen) te letten, verlies je het geheel (het bos) uit het oog. Als je zaken systemisch bekijkt, kijk je juist eerst naar het grotere plaatje zodat je het geheel kunt overzien. Je beschouwt de verschillende onderdelen als samenwerkend geheel. Dan ontdek je de onderlinge relaties, onderliggende patronen, oorzaken en gevolgen. Bij de systemen in de natuur draait alles om de samenhang der dingen. Denk aan de bodemsoort, het klimaat, de bestaande flora en fauna, de seizoenen, de hoeveelheid water in het gebied, etcetera.

In regeneratieve organisaties is voor een goed regeneratief design een systemische en holistische kijk op het geheel nodig. Bij een systemische aanpak kijk je steeds naar de beste oplossing voor het totale systeem en niet alleen voor één onderdeel van het systeem. Om dit goed te kunnen doen is systeemkennis wel noodzakelijk. Heel simpel gezegd: weten wat de relatie of samenhang tussen de verschillende onderdelen van een systeem is. Hoe ze elkaar beïnvloeden en welke invloed een bepaalde actie van buiten of in één der onderdelen van het systeem heeft op het werkende geheel.

 

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!