8 - Multifunctioneel

8 – Maak zaken multifunctioneel

In de natuur is multifunctionaliteit; het feit dat één element meerdere functies heeft in het grotere systeem, heel gewoon. Bijvoorbeeld: een boom vervult verscheidene functies binnen een systeem: schaduw brengen, beschutting voor dieren, produceren van mulch en bouwmateriaal, voedselvoorziening, windbreker, de grond vruchtbaar maken, erosie tegengaan, water vasthouden etcetera. Kippen kunnen bijvoorbeeld zorgen voor eieren, vlees en veren en ze kunnen de bodem lekker los krabbelen, zaden van onkruiden wegpikken en insecten bestrijden. Hun mest is een prima grondverbeteraar. Mooi toch? Varkens vreten op gezette tijd het onkruid op, schoffelen met hun snoet de zaden onder in de blubber en eten het afgevallen fruit op. Daarnaast leveren ze erg lekker vlees door al die natuurlijke dingen die ze eten en door het gelukkige bestaan dat ze zo leven. Stikstofbindende groenbemesters worden niet alleen aangeplant om stikstof te binden maar dienen soms tegelijk als een soort van stokken om klimplanten te leiden zoals bramen, frambozen of druiven. Eén element (plant, dier) vervult dus bij voorkeur verschillende taken en functies in een systeem.

Bij het ontwerpen van nieuwe toekomstige regeneratieve zaken is het belangrijk dat we daar ook naar op zoek gaan. Dat we elementen in een systeem kiezen die zoveel mogelijk verschillende functies vervullen. Je kunt het vergelijken met een medewerker die maar één ding kan of juist op meerdere plekken inzetbaar is omdat hij of zij meerdere skills beheerst. Het laatste maakt flexibeler. Of gebouwen met daarin ruimtes die op verschillende manieren gebruikt kunnen worden.

Het is goed dat behoeftes in een systeem vanuit meerdere bronnen gevoed kunnen worden. In dat geval worden functies en taken in een systeem tegelijk en door verscheidene elementen ondersteund.  Mochten enkele elementen uitvallen, dan blijft de functie toch werkzaam en productief via de elementen die nog wel hun werk kunnen doen, de back up.

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!