7 - Creëer microklimaten

7 – Creëer microklimaten

Door het creëren van microklimaten kun je in organisaties zaken helpen versnellen. Het gaat erom de condities in het microklimaat gunstiger te maken dan daarvoor. Hierdoor kan bijvoorbeeld samenwerking, innovatie, productontwikkeling versnellen. Het is een klimaat zonder formele leidinggevende personen of organen waar door kruisbestuiving en facilitering de juiste condities worden geschapen voor groei, creatie en innovatie. Denk aan een windstil zuidelijk hoekje in een tuin of een kas. In die omstandigheden wordt een klimaat gecreëerd waar versterking en stimulering tot stand komt.

Het creëren van microklimaten waarin professionals op zoek naar meer autonomie en grootse dingen kunnen doen met elkaar vergt een goede facilitering. Veilige feedback systemen waarin het leren en continue verbeteren centraal staan zijn cruciaal. Juist doseren, begeleiden en vinger aan de pols houden (zeker in de begin fase). Omdat we nog niet altijd weten wat wel en niet zal werken bij nieuwe initiatieven is een flexibel systeem nodig. Effectieve systemen hebben een gezonde hiërarchie, waarin elk onderdeel het grotere geheel dient. Niemand heeft echt de leiding en het gedijt door een goede mate van zelforganisatie en een weerbaar karakter (als een spinnenweb dat in harde wind meebeweegt, maar niet stuk gaat).

 

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!