Duurzaam organiseren

Duurzaam organiseren

Kennismaking met het Natuurlijk! framework

Natuurwetten volgen werkt altijd beter!

Bij Natuurlijk! geloven wij dat de belangrijkste rol in de duurzame transitie is weggelegd voor organisaties. Het is tijd dat organisaties gaan werken volgens de wetten van de natuur. Dat is niet alleen beter voor de aarde en de mens maar zorgt ook voor betrokken medewerkers en klanten èn voor uitstekende resultaten. Steeds meer bedrijven willen bijdragen aan een ècht duurzame toekomst. Duurzaam organiseren helpt daarbij. Alles wat een organisatie doet, brengt dan onder de streep meer op dan het kost. Daarbij laten wij ons inspireren door de natuur, die van nature duurzaam is in alles wat ze doet. Net als in ecologische kringlopen, zoals een bos, waarin alle elementen elkaar verrijken. Dit betekent bijvoorbeeld dat producten circulair worden geproduceerd en dat iedereen in de keten zijn fair share van de overvloedige opbrengsten verdient. En de organisatie opereert volgens natuurlijke wetmatigheden zoals samenwerking en wederkerigheid. Het uitgangspunt voor het framework is systeemdenken en dat blijkt in de praktijk super effectief, omdat ook de mens het liefst via natuurlijke principes werkt. Het framework bestaat uit:

4 Kernwaarden, 8 Design strategieën, en 10 Inrichtingsprincipes

Natuurlijk! biedt kennis, training en inbreng van ervaring op alle vier de gebieden en kan begeleiden in de praktijk.

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk! voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!