Fit voor de toekomst organisaties 6

Fit voor de toekomst 

Organisaties die fit voor de toekomst zijn

onderscheiden zich op 6 punten:

De interne organisatie

Een goede interne organisatie ondersteunt zowel Agility als Stability

Innovatie & complexiteit

Innovatie als routine en effectief omgaan met complexiteit

Duurzaamheid

Voortrekkers op gebied van duurzaamheid (milieu, maatschappij en verantwoordelijk bestuur)

 Financial fit en toekomstige risico’s

Toegevoegde waarde die verder gaat dan financiële waarde alléén

Markt, trends en innovatieve businessmodellen

Actief anticiperen en inspelen op nieuwe ontwikkelingen

Cultuur, talent en gedrag

Een organisatiecultuur die verandering faciliteert

‘Fit voor de toekomst’ heeft alles te maken met het zorgen dat de organisatie proactief om kan gaan met alle veranderingen die de toekomst gaat brengen. Veranderingen in de klantvraag, verandering door de technologische vooruitgang, digitalisering, de vergrijzing van de arbeidsmarkt, groeiende snelheid, de alsmaar toenemende complexiteit van de omgeving, of de invloed die duurzaamheid op je organisatie gaat hebben. Als ondernemer is het belangrijk om uitdagingen te zien aankomen en waar nodig op te pakken om daarmee de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Juist daar ligt de verbinding met fit zijn voor de toekomst. Het voortbestaan is immers de solide basis waar de hele onderneming op steunt. De Coronapandemie en ook de huidige crises rond bijvoorbeeld arbeidskrachten, grondstoffen, war on talent, energie, zorg en klimaat hebben datgene wat al lang aan de gang was versneld en uitvergroot. Deze crises geven ons uitdagingen en ook fantastische kansen op verandering en verbetering.

Nederland heeft het ideale klimaat om de toekomst fit in te gaan

Uit internationaal onderzoek blijkt Nederland het ideale klimaat te hebben (kennis, ondernemerschap, lef, talent, diversiteit, samenwerking, cultuur, etc.) waar duurzame innovatie zich maximaal in kan ontwikkelen. Het kan ons tot één van de voorhoede spelers van deze duurzame transformatie in de wereld maken.

Door het bedenken van oplossingen kunnen we ervaringen opdoen, opschalen en uiteindelijk ook andere landen helpen bij hun verduurzaming met onze oplossingen. Richting toekomstige generaties zijn we het verplicht om met goed ethisch ondernemerschap ons een goed rentmeester te tonen.

Ook nieuwsgierig hoe toekomst fit jouw organisatie is?

Doe dan de QuickScan

Het invullen van de scan kost ongeveer 7 minuten. Door het invullen van deze scan krijg je inzicht in hoe fit voor de toekomst je organisatie is.

We doen dit door de scanresultaten te vergelijken met geanonimiseerde scores van veel andere soortgelijke organisaties die deze scan ook hebben ingevuld. Zo weet je hoe fit voor de toekomst je organisatie is ten opzichte van de concurrentie.

Uiteraard is de scan volledig vertrouwelijk en inhoudelijke resultaten zullen niet worden gedeeld met anderen.

Maatwerk terugkoppeling binnen maximaal 1-3 werkdagen.

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk! voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!