Duurzaam Design

Duurzaam Design

(1 dag)

Introductie

Een duurzame wereld is een wereld die voorziet in de behoeften van de huidige generatie, zonder het vermogen om in de behoeften van toekomstige generaties te voorzien, aan te tasten. Dit betekent dat we de aarde zo dienen te gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog een plezierig leven kunnen hebben en het gebruik van de aarde ‘volhoudbaar’ is. Een duurzaam design is daarbij cruciaal. Dat betekent dat in het design niet alleen de wijze van productie en consumptie zijn opgenomen, maar ook de wijze van reductie, zodanig dat het design circulair en volhoudbaar is.

De  uitdaging daarbij is dat we van energie-intensief ontwerpen naar informatie-, kennis- én design-intensief ontwerpen gaan. Het duurzame design van Moeder Natuur met haar acht designstrategieën is het uitgangspunt om te komen tot duurzame oplossingen. Het liefst gaan we daarbij van degeneratie naar regeneratie. Het ‘gratis afkijken’ van de natuur gebeurt al volop en leidt tot nieuwe duurzame innovaties en bespaart op ontwikkeltijd.

Een goed design heeft oog voor het grotere geheel voordat er verder wordt ingezoomd op de details. Zo kijkt het bijvoorbeeld naar totaaloplossingen voor complexe ecosystemen. Naast het aanleren van het maken van goede designs moeten we de designfouten uit het huidige systeem leren herkennen, erkennen en elimineren om niet nog meer schade te veroorzaken aan de wereld en het milieu. Het zal  niet langer getollereed worden dat kosten van vervuiling bij de maatschappij terecht komen. Kosten die nu geëxternaliseerd worden moeten worden meegenomen in de kostprijs en óók worden doorberekend in de verkoopprijs (true pricing), maar een stap verder is dat het verboden gaat worden dit soort producten te produceren middels bijvoorbeeld regelgeving. Dit zal producenten en klanten uiteindelijk richting betere keuzes leiden. De politiek zal dit meer en meer moeten gaan faciliteren.

Duurzame nieuwe designs vergen het hebben van een onderzoekscultuur binnen je organisatie. Het actief luisteren, het stellen van juiste vragen en het constructief doorborduren op elkaars ideeën vergt dat je overal in de organisatie mensen hebt die dit snappen en kunnen faciliteren. Zij overzien als geen ander het totale speelveld van verandering, innovatie, complexiteit, duurzaamheid, samenwerking en het menselijke gedrag en hebben de skills in hun bagage om de organisatie op alle niveaus hierin te kunnen faciliteren. Het goede nieuws is dat de kennis en de skills goed zijn aan te leren, dit bewijst de praktijk keer op keer.

Inhoud training

Natuurlijk! Design is een workshop waarin we samen met elkaar stap voor stap gaan ontdekken wat een duurzaam volhoudbaar design is. Uitgangspunt is het verlangen van de organisatie om te komen tot een duurzaam (liefst regeneratief) design ook al weet het nog niet precies hoe daar te komen. Tijdens deze workshop wordt niet alléén de basis van een duurzaam design gelegd in de vorm van kennis en toepassingsmogelijkheden voor jouw organisatie, maar ook wordt er naar voorbeelden vanuit de praktijk gekeken waar dit al gebeurt. Dit ter inspiratie voor stappen naar een eigen duurzaam ontwerp. Ook de cultuur die hierbij hoort is deel van de training.

De training maakt gebruik van spelelementen en opdrachten welke het behoud van de opgedane kennis maximaliseren.

Voor wie?

Voor iedereen die wil leren wat een duurzaam design is en hoe je deze kennis in de praktijk kunt gebruiken. Dit geldt niet alleen voor producten, maar ook voor diensten en zeker ook voor de eigen bedrijfscultuur, welke ook een natuurlijk design volgt. Ook dit laatste wordt toegelicht.

Wat is de oogst?

Inzicht in de principes van een duurzaam design en hoe je deze in de praktijk kunt toepassen.

Hoe lang duurt deze workshop?

De workshop duurt 1 dag.

Wat kost de workshop?

495 EURO per persoon / Het gaat om een open inschrijvingsmogelijkheid

Inbegrepen is de locatie, eten, drinken en de serie E-books ter waarde van 192 Euro rond het thema Duurzame innovatie en complexiteit. Een van de E-books gaat over ‘Het ontwerpen van de toekomst middels innovatieve duurzame designs’.

Met hoeveel deelnemers kan een workshop starten?

Het minimale aantal deelnemers is 6

Waar wordt de workshop gegeven?

Locatie Het Koetshuis, Voorweg 97, 2391 AG  Hazerswoude dorp of eventueel elders bij groepen groter dan 14 personen.

Ook in house trainingen behoren in overleg tot de mogelijkheid.

Aanvullende diensten naar aanleiding van deze workshop:

Aanvullend op de workshop kan in een gesprek met elkaar bepaald waar de vervolgbehoefte ligt en welke vervolgstappen het beste zouden passen. Dit aanvullende gesprek zit niet in de kosten van de training opgenomen.

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!