Natuurlijk! Implementeren

Natuurlijk! Implementeren

Inhoud traject

Natuurlijk! Implementeren is een traject van begeleiding on the job, waarin de organisatie in zijn geheel in staat wordt gesteld om te gaan werken volgens de 4 kernwaarden, de 8 design strategieën en de 10 inrichtingsprincipes. Dit met als doel om op een gezonde en duurzame wijze beter te presteren in de huidige turbulente tijd.

De huidige tijd vergt een goede reactie op verandering: creativiteit, autonomie, benutten van aanwezig talent en aanwakkeren van lef en ondernemerschap. Een heel andere kijk op zaken dus!

“Change will not come if we wait for some other person or some other time.
We are the ones we’ve been waiting for.
We are the change that we seek”
– Barack Obama–

In veel organisaties is men bezig met het implementeren van nieuwe werkwijzen, zoals ‘Agile en Scrum’. Dergelijke veranderingen vergen meer dan alleen een framework; ze vergen vooral een mentale omslag voor een organisatie, en gaat gepaard met een verandering in gedrag. De menselijke component is doorslaggevend voor de mate van succes van een implementatie.

Nieuwe vormen van samenwerken en meer zelforganisatie kunnen zorgen voor een hogere betrokkenheid en betere resultaten, maar niet zonder regie vanuit de organisatie.

De trainers en coaches van Natuurlijk! zijn allemaal ervaren mensen uit de praktijk die de theorie vooral gebruiken om praktisch te implementeren. We zijn geen puristen vanuit één bepaalde aanpak maar gebruiken de verschillende theorieën vanuit Design Thinking, Project Management, Proces Management, Lean, Agile en Scrum om een passende oplossing te bieden voor jouw organisatie.

De begeleiding bestaat uit Consultancy, Training, Team of Individuele Coaching (on the job), Intervisie.

Voor wie 

Iedere organisatie die de sense of urgency voelt om op een gezonde en duurzame wijze te veranderen in denken en handelen om daarmee toekomstbestendig te worden en economisch succesvol te blijven of te worden. Er is een grote veranderbereidheid nodig door alle lagen van de organisatie heen omdat een dergelijk traject een diepgaande verandering betekent.

Wat oogst een organisatie door het traject?

Weerbaarheid

Flexibiliteit

Economische gezondheid

Robuustheid

Medewerkersbetrokkenheid

Innovatiekracht

Resultaatgerichtheid

Maximale inzet van ieders talent

Benutting van ieders volledig potentieel

Regeneratieve resultaten

Hoe lang duurt het traject en wat kost het?

Dit is afhankelijk van omvang en intensiteit van de gewenste begeleiding; na een intake en verschillende interviews wordt er een voorstel met offerte gemaakt. Maatwerk dus.

Nieuwsgierig geworden naar wat Natuurlijk voor jou kan betekenen?

Neem direct contact op!